Cara Mudah Memasukkan Audio, Musik, Lagu Atau Suara Ke Powerpoint

Cara Mudah Memasukkan Audio, Musik, Lagu Atau Suara Ke Powerpoint

Sangat sering hal ini ditanyakan ke saya …

Cara memasukkan audio dan ngatur audio di powerpoint bagaimana mas?

Cara memasukkan lagu ke powerpoint bagaimana mas?

Cara memasukkan musik ke powerpoint bagaimana mas?

Cape juga jawab satu satu. Saya buatkan saja videonya.

Boleh Anda lihat di bawah:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *